TS24.nl

TS24.be

Norus.nl is onderdeel van TS24 Holding BV. De website Norus.nl is opgezet ter ondersteuning van onze internet activiteiten.

TS24 Holding BV is zich sinds 2005 gaan specialiseren in de ontwikkeling van webshops. Met de opgedane ervaring met de webshops TS24.nl en TS24.be zijn we ervaren in het verkopen via onze webshops.

Voor verdere uitbreidingen zijn we op zoek naar producten of productgroepen die wij via onze webshops of nieuw op te zetten webshops kunnen vermarkten in Nederland en België.

Geïnteresseerd? Stuur dan uw informatie via onderstaand email en wij nemen op korte termijn contact met u op.

Email ons: info@norus.nl